Projecte Democràcia Econòmica

El projecte Democràcia Econòmica és un grup permanent d'estudi i debat dedicat a la reflexió sobre les atlernatives econòmiques al capitalisme, el socialisme de mercat, la democràcia econòmica, el cooperativisme, la democratizació de l'empresa i l'economia social en general. Format per persones amb diversos perfils acadèmics i professionals, algunes d'elles procedents de l'àmbit de l'economia cooperativa, de la banca ètica o dels moviments de consum responsable, l'any 2001 va organitzar el 1r Seminari de la Democràcia Econòmica.

Fruit del treball al llarg de casi una dècada del grup, es va publicar el primer trimestre de 2009 el llibre Democràcia Econòmica vers una alternativa al capitalisme.

 

 

 

Logo