El mercat social PDF Imprimeix Correu electrònic

Capítol 7 El cooperativisme, el sindicalisme, la banca ètica i els moviments de consum responsable són els actors de la nostra vida econòmica que tenen una més gran afinitat amb un hipotètic sistema de mercat postcapitalista, de socialisme de mercat, més coherent amb els principis de justícia. Tanmateix, com podem potenciar-los? ¿No caldria integrar aquestes diferents organitzacions de manera sistemàtica en una única xarxa articulada, per donar-los coherència entre elles i que el seu potencial alternatiu s’orientés en una mateixa direcció? El concepte de “mercat social” es refereix a aquesta xarxa d’organitzacions i persones que, tot i operar en el mercat de béns i serveis, de treball o financer, ho fan a partir de principis, valors i criteris de funcionament no purament capitalistes.

La construcció del mercat social sembla la condició perquè totes aquestes organitzacions es reforcin mútuament i puguin anar ampliant el seu abast. ¿Quins instruments es requereixen per articular de manera efectiva el mercat social? Un sistema estandarditzat de balanços socials sembla el més necessari. ¿Quines polítiques públiques es poden dur a terme per a promoure el creixement del mercat social? ¿Fins a quin punt aquest mercat alternatiu pot anar-se desenvolupant en el si del nostre sistema socioeconòmic actual, el capitalisme de l’Estat del benestar, i coexistir amb ell?

Descarregar capítol (PDF)