El Sindicalisme PDF Imprimeix Correu electrònic

Capítol 4 Al llarg de la història del capitalisme, el sindicalisme ha estat el subjecte social clau per tal de corregir la dissimetria bàsica entre propietaris del capital i els seus administradors, d’una banda, i els treballadors assalariats, de l’altra. Per mitjà de l’acció col·lectiva organitzada, els sindicats han permès contrarestar el domini del capital i, gràcies a la seva tasca de generació i defensa del dret laboral, han tingut un impacte molt rellevant en la democratització de les estructures de poder en el si de les empreses.

La construcció d’un sistema plenament compatible amb els principis de justícia requereix, entre altres coses, que també les empreses siguin espais democràtics, lliures de qualsevol forma de dominació. I exigeix que la distribució salarial que procuren els mercats de treball respongui a criteris més igualitaris que no aquells que determina el simple joc de l’oferta i la demanda de treball, al marge de qualsevol mena de regulació. ¿Quin és avui el potencial dels sindicats en tant que agents de democratització de les empreses capitalistes? ¿Quina és la seva capacitat per reduir les desigualtats salarials dels actuals mercats de treball? ¿En quina mesura els sindicats poden contribuir perquè la nostra vida econòmica evolucioni en una direcció congruent amb l’horitzó de la Democràcia Econòmica?

Descarregar capítol (PDF)